חיפוש

אתר זה מקודם בגוגל בלי קישורים

איך בודקים אתרים לקידום בגוגל

באיזו רמה ניתן לבדוק את המתחרים בגוגל

גרור לבחירת עומק הבדיקה

עומק בדיקה נבחר: 3

מחשבון לחישוב ימי מילואים

חישוב שכר מילואים של ביטוח לאומי

הסבר לשימוש במחשבון

מכניסים שלושה חודשי אחרונים של השכר ברוטו ומחלקים את הסכום של שלושת החודשים ב90.

לוקחים את התוצאה ומחשבים לפי מס’ ימים של מילואים בפועל.

 

מחשבון שכר ימי מילואים לשכירים

סכום תגמול ליום:

שיעורים פרטיים בקידום אתרים
שיעור 1
שיעור2
שיעור3
שיעור4
שיעור5
שיעור6
שיעור7
שיעור8
שיעור9
שיעור10
				
					<div class="compensation-calculator">

  <div class="reset-section">
    <button id="resetButton">אפס</button>
  </div>

  <div class="input-section">
    <label for="month1">חודש ראשון:</label>
    <input type="number" id="month1">

    <label for="month2">חודש שני:</label>
    <input type="number" id="month2">

    <label for="month3">חודש שלישי:</label>
    <input type="number" id="month3">

    <button id="calculateButton">חשב</button>
  </div>

  <div id="compensation-output" class="output-section"></div>

  <div class="total-compensation-input">
    <label for="numOfDays">מספר ימי מילואים:</label>
    <input type="number" id="numOfDays">
  </div>

  <button id="seeTotalCompensationButton" style="display: none;">רוצה לראות את סכום הפיצוי</button>
  <div id="total-compensation-output" class="output-section"></div>

  <a id="customHrefButton" href="https://your-custom-url.com" target="_blank" style="display: none;">
    <button>כפתור לקישור מותאם אישית</button>
  </a>

</div>

				
			
				
					.compensation-calculator {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  position: relative;
  max-width: 400px;
  margin: auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
}

.input-section, .total-compensation-input {
  margin-bottom: 10px;
}

label {
  margin-right: 10px;
}

.output-section {
  margin-top: 15px;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
  display: none;
}

.output-section.visible {
  display: block;
}

#seeTotalCompensationButton {
  display: block;
  margin-top: 15px;
}

.reset-section {
  position: absolute;
  top: 10px;
  left: 10px;
}

#resetButton {
  padding: 5px 8px;
  font-size: 0.8rem;
  background-color: #f44336;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s;
}

#resetButton:hover {
  background-color: #c13a2b;
}

#total-compensation-output {
  font-size: 24px;
  animation: fadeIn 3s infinite;
}

@keyframes fadeIn {
  0% { opacity: 0.5; }
  50% { opacity: 1; }
  100% { opacity: 0.5; }
}

				
			
				
					document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  
  document.getElementById("calculateButton").addEventListener("click", function() {
    const month1 = parseFloat(document.getElementById("month1").value) || 0;
    const month2 = parseFloat(document.getElementById("month2").value) || 0;
    const month3 = parseFloat(document.getElementById("month3").value) || 0;

    const average = (month1 + month2 + month3) / 3;
    let dailyCompensation = average / 90;

    dailyCompensation = Math.max(215.17, Math.min(1582.17, dailyCompensation));

    document.getElementById("compensation-output").innerText = `סכום תגמול ליום: ${dailyCompensation.toFixed(2)} ש"ח`;
    document.getElementById("compensation-output").classList.add("visible");
    document.getElementById("seeTotalCompensationButton").style.display = 'block';
  });

  document.getElementById("seeTotalCompensationButton").addEventListener("click", function() {
    const numOfDays = parseFloat(document.getElementById("numOfDays").value) || 0;
    const dailyCompensationText = document.getElementById("compensation-output").innerText;
    const dailyCompensationValue = parseFloat(dailyCompensationText.replace("סכום תגמול ליום:", "").replace("ש\"ח", "").trim());

    const totalCompensation = dailyCompensationValue * numOfDays;

    document.getElementById("total-compensation-output").innerText = `פיצוי סה"כ: ${totalCompensation.toFixed(2)} ש"ח`;
    document.getElementById("customHrefButton").style.display = 'block';
  });

  document.getElementById("resetButton").addEventListener("click", function() {
    location.reload();
  });
});

				
			
עד כמה אתם באמת מבינים בקידום אורגני?

עד כמה אתה מבין בקידום אורגני?