מה מקדם אתרים כמוני ממליץ?

מה אומר מקדם אתרים כמוני?